Հայտնել ստի մասին

Եթե տեղյակ եք հանրությանը ներկայացված ստի կամ ապատեղեկատվության մասին, ապա կապնվեք մեզ 
հետ (sutarmenia@gmail.com, +374 (0) 11 355040), կամ պատմեք այն ստորև բացված դաշտում:

Ձեր անունն ու ազգանունը (ինչպես նաև կոնտակտները) նշելը ցանկալի է, բայց ոչ պարտադիր: 
Մենք ամենայն ուշադրությամբ կհետաքննենք նաև Ձեր անանուն հաղորդագրությունները:

Խնդրում ենք, որ նկարագրության մեջ նշվի ոչ միայն հարցի էությունը, այլև 
տեղեկատվության աղբյուրները, կամ այն պետական/հանրային մարմինները, որոնք 
տիրապետում են տեղեկատվությանը (այդ թվում՝ վիճակագրական մարմիններ, դատական 
մարմիններ, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, լրատվամիջոցներ, 
արխիվներ, հանրային նշանակություն ունեցող մասնավոր կազմակերպություններ և այլն):